AI en creativiteit: zijn mensen overbodig?

Creativiteit is een combinatie van divergent denken en convergent denken. Bij divergent denken gaat het om het genereren van zoveel mogelijk verschillende ideeën. En convergent gaat over het zoeken naar de oplossing.

De meest veilige toekomstige werkvelden zijn die van creatieven of beroepen waar creativiteit bij nodig is aangezien mensen goed zijn in creativiteit. Zij lopen namelijk de minste kans door de verregaande vorm van automatisering door Artificial Intelligence (AI).

Maar wat gebeurt er wanneer AI-gebaseerde tools aan de slag gaan met schilderen, muziek maken en andere delen van het creatieve werk? AI-tools zijn al begonnen met het automatiseren van wat in het verleden tijdrovende en handmatige processen waren.

De resultaten hiervan kunnen juist goed zijn voor de creativiteit van creatieven en kunstenaars, in plaats van dat ze bang zijn dat hun werk zullen verliezen. In dit artikel voorbeelden van AI en creativiteit en enige kanttekeningen hierbij.
[Lees meer…]

Vaardigheden voor de toekomst

Drie groepen vaardigheden zullen in de toekomst van groot belang zijn. Dit zijn: hoog cognitieve vaardigheden, sociaal en emotionele vaardigheden en technologische vaardigheden. In dit artikel ga ik in op de veranderingen in vaardigheden en hoe jij en hoe organisaties hierop kunnen inspelen.

Veranderingen van vaardigheden

Om te illustreren dat vaardigheden niet statisch zijn, hier een voorbeeld van de PTT: het enige telecombedrijf in Nederland opgericht in 1928. In 1930 waren meer dan 2.000 telefonistes bij de PTT bezig om gesprekken door te verbinden. De PTT besloot echter om het telefoonverkeer te automatiseren omdat de groei zodanig zou toenemen dat er rond 1960 meer dan 35.000 telefonistes nodig zouden zijn geweest om alle telefoontjes in goede banen te leiden.

[Lees meer…]