Vierde Industriële Revolutie

AI en creativiteit: zijn mensen overbodig?

Creativiteit is een combinatie van divergent denken en convergent denken. Bij divergent denken gaat het om het genereren van zoveel

Read More

Vaardigheden voor de toekomst

Drie groepen vaardigheden zullen in de toekomst van groot belang zijn. Dit zijn: hoog cognitieve vaardigheden, sociaal en emotionele vaardigheden

Read More