Privacy

Privacybeleid FrankHusmann.nl

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van FrankHusmann.nl. Je dient je ervan bewust te zijn dat FrankHusmann.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

FrankHusmann.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gegevens die we verzamelen

Als je je aanmeldt voor een van de diensten van FrankHusmann.nl verstrek je persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij om de dienst uit te voeren. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover we beschikken. Hieronder vind je de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Informatie over de eigenschappen van het apparaat dat je gebruikt om de website mee te bezoeken zoals informatie over type webbrowser, het besturingssysteem, IP-adres en beeldscherminstellingen
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

E-mail

Als je e-mail of andere berichten naar FrankHusmann.nl verzendt, is het mogelijk dat die berichten bewaard worden. Soms word je gevraagd naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

FrankHusmann.nl verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch niet bereikbaar bent.

Daarnaast kan FrankHusmann.nl jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met je gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de dienstverlening die via de website aangeboden wordt.

Delen van persoonsgegevens met derden

FrankHusmann.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FrankHusmann.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google Analytics

FrankHusmann.nl maakt gebruik van Google Analytics voor ons gerechtvaardigde belang om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruike. Via onze website worden cookies geplaatst van Google Analytics als deel van deze “Analytics”-dienst.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FrankHusmann.nl heeft hier geen invloed op.

FrankHusmann.nl heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via FrankHusmann.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het laatste octet van je IP-adres wordt geanonimiseerd indien je geen toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je gegevens voor statistische doeleinden.

De gegevens die door Google worden verzameld, worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Bekijk voor meer informatie het Privacybeleid van Google Analytics.

Nieuwsbrief

FrankHusmann.nl biedt een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van online marketing en onze producten en diensten. Wij voegen je e-mailadres alleen met jouw expliciete toestemming toe aan de lijst van abonnees. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Voor de nieuwsbrief maken wij gebruik van MailerLite en dit bedrijf slaat de persoonsgegevens op binnen de EU.

Bij elke e-mail wordt met een single pixel gif (web beacon) bijgehouden of de ontvanger de mail heeft geopend en of bepaalde links in de mail zijn aangeklikt. Daarnaast leggen we van al onze abonnees hun e-mailadres, IP-adres en de datum en tijdstip wanneer ze een e-mail openen of klikken op een link in de nieuwsbrief. We gebruiken deze informatie voor ons gerechtvaardigde belang om te onderzoeken en analyseren hoe onze e-mailcampagnes presteren en hoe we deze kunnen verbeteren. Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens en voorkeuren te wijzigen of om je af te melden. Bekijk voor meer informatie het privacy- en cookiebeleid van MailerLite.

Cookies

Zie hiervoor ons cookie statement

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FrankHusmann.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij bewaren jouw persoonsgegevens 2 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door FrankHusmann.nl en hebt je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

FrankHusmann.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FrankHusmann.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In het bijzonder geldt het volgende:

 • We coderen alle services met SSL
 • We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.
 • We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot medewerkers van FrankHusmann.nl en contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.
 • De datacenters waar de servers van FrankHusmann.nl gehuisvest zijn, bevinden zich uitsluitend in Nederland. De datacenters vallen onder Nederlandse wet- en regelgeving en voldoen aan de strenge Nederlandse en Europese wetgeving met betrekking tot logische en fysieke toegangsbeveiliging en continuïteit. De datacenters zijn ISO 27001 gecertificeerd. FrankHusmann.nl heeft gekozen voor datacenters van FlexWebHosting, onderdeel van Versio.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen.