Kunstmatige Intelligentie (AI)

7 AI tools die je direct kunt gebruiken

Soms kan kunstmatige intelligentie (AI) misschien wat abstract zijn. Daarom heb ik hieronder 7 AI tools verzamelt die je direct

Read More

Hoe Artificial Intelligence ondersteunt bij B2B SaaS sales en marketing

Artificial Intelligence (AI) geeft ons de mogelijkheid om de dingen die uniek zijn voor mensen te realiseren met technologie, of

Read More

30 geweldige toepassingen van deep learning

De laatste jaren is Deep learning toegepast op honderden problemen, variërend van computervisie tot natuurlijke taalherkenning. In veel gevallen presteerde

Read More

AI en creativiteit: zijn mensen overbodig?

Creativiteit is een combinatie van divergent denken en convergent denken. Bij divergent denken gaat het om het genereren van zoveel

Read More

Vaardigheden voor de toekomst

Drie groepen vaardigheden zullen in de toekomst van groot belang zijn. Dit zijn: hoog cognitieve vaardigheden, sociaal en emotionele vaardigheden

Read More